Publikacja „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” do bezpłatnego zamówienia

Publikacja „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” do bezpłatnego zamówienia

Projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej finalizowany jest z końcem roku 2013 publikacją Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – przewodnik, opisującą ponad sto CATL-i (www.archiwa.org/catl), powstałych przy bibliotekach gminnych, w ramach projektu Ośrodka KARTA (realizowanego w Programie Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). 

Biblioteki, poprzez aktywizację lokalnej społeczności, wypełniły misję ratowania i upowszechniania świadectw historii. W publikacji przedstawieni zostali koordynatorzy i realizatorzy projektu w bibliotekach, a także środowiska, które współuczestniczą w tym procesie. Opisane zostaną zgromadzone zbiory oraz podejmowane działania, przedstawione liczne fotografie.

Publikację mogą otrzymać bezpłatnie, (oprócz zespołów CATL-i, które otrzymają je bez zamawiania), wszyscy zainteresowani, którzy zgłoszą się za pośrednictwem maila: as@karta.org.pl – do 15 grudnia 2013.