Przenosimy zbiory KARTY do OSY!

Przenosimy zbiory KARTY do OSY!

Kolekcja Jerzego Konrada Maciejewskiego, zbiory Ośrodka KARTA. Fot. Michał Radwański

Ośrodek KARTA rozpoczyna realizację projektu: “Indywidualne zapisy historii - zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”.

Projekt umożliwi integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu osa.archiwa.org opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to program stworzony przez Ośrodek KARTA, służący do opisu różnorodnych zbiorów archiwalnych. Do tej pory używaliśmy kilku baz do opisu różnych typów zbiorów - każda stosowała inny standard opisu oraz miała odrębną wyszukiwarkę. Znacznie utrudniało to pracę archiwalną oraz wyszukiwanie zbiorów przez naszych użytkowników.

Opisy inwentarzowe kolekcji dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych wzbogacimy o linki kierujące na portale prezentujące skany zdjęć, dokumentów oraz relacje biograficzne (http://www.foto.karta.org.pl i http://dlibra.karta.org.pl/dlibra, audiohistoria.pl i relacjebiograficzne.pl). Dzięki temu użytkownicy będą mogli przeszukiwać zbiory w jednym miejscu i w ten sposób szybko dotrzeć do wszystkich materiałów archiwalnych KARTY.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury