Program dotacyjny Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Program dotacyjny Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Nabór wniosków w programie Narodowego Centrum Kultury trwa do 11 grudnia!

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 

  • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego),
  • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2018-2020.

 

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części:

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

 

Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 roku.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury

Regulamin programu