Program “Beskidzki Obszar Kulturowy”

Program “Beskidzki Obszar Kulturowy”

logo Regionalny Ośrodek Kultury

Z inicjatywy samorządu województwa śląskiego i Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej uruchomiono program “Beskidzki Obszar Kulturowy”. 

Program ma na celu zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Realizowany będzie w powiecie żywieckim, bielskim i cieszyńskim oraz w Bielsku Białej. 

W ramach programu realizowane będą mikroprojekty - wystawy, koncerty, zajęcia, warsztaty, kursy, wykłady związane z dziedzictwem Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Więcej informacji na stronie projektu.