Prezentacja o historii organizacji społecznych

Prezentacja o historii organizacji społecznych

prezentacja 100 lat organizacji społecznych w Polsce

Ośrodek KARTA stworzył prezentację internetową „100 lat organizacji społecznych w Polsce”.

Ma ona na celu popularyzację wiedzy na temat roli, jaką odgrywały organizacje społeczne w kształtowaniu polskiej państwowości na przestrzeni dekad - od czasu zaborów aż po okres III Rzeczypospolitej. 

Do każdego z opowiadanych okresów załączamy krótki wstęp, objaśniający specyfikę działania organizacji w danym czasie, a także kalendarium z datami powstawania wybranych organizacji. Ponad 100-letnią historię organizacji społecznych opowiadamy poprzez bogaty materiał źródłowy (fragmenty dzienników, kronik, artykułu z prasy, teksty statutów) - głos zabierają działacze społeczni, pisarze, artyści, sportowcy. Ich działalność ilustrujemy na kilkuset załączonych w prezentacji fotografiach. 

Prezentacja dostępna jest na stronie: http://100latorganizacji.archiwa.org/.   

Projekt dofinansowany ze środków prograu FIO