Prace nad spuścizną prof. Władysława Kozłowskiego

Prace nad spuścizną prof. Władysława Kozłowskiego

logo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zinwentaryzowało, opracowało i udostępniło drugą część spuścizny prof. Władysława Kozłowskiego.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych "Wspieranie działań archiwalnych". Materiały archiwalne dotyczą wieloletniej działalności naukowej z dziedzin filozofii, socjologii i botaniki, działalności społecznej oraz patriotycznej. Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych