Powstaje Krośnieńskie Archiwum Społeczne

Powstaje Krośnieńskie Archiwum Społeczne

Zachęcamy mieszkańców Krosna i okolic do włączenia się w jego działania! 

Uroczysta inauguracja projektu odbędzie się 24 października o godz. 12.00 w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej przy ul. Kolejowej 29 w Krośnie. 

Jednocześnie twórcy archiwum zachęcają mieszkańców do głosowania w budżecie obywatelskim na projekt nr 7: Krośnieńskie archiwum społeczne - historia mówiona krośnian. Głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Krosna trwa od 15 października do 5 listopada 2020 r.

W założeniu twórców projektu, zdigitalizowane archiwum społeczne ma się stać początkiem dialogu nad stanem miasta, a także przygotowaniem do dalszej pracy na jego przyszłością. Mieszkańcy będą mogli włączyć się w trwającą przez 9 miesięcy inicjatywę, która, podzielona na trzy etapy po trzy miesiące, będzie dotyczyć:

- PRZESZŁOŚCI (zbierane będą zdjęcia i pamiątki, których kopie cyfrowe stworzą bazę, z czasem opublikowaną w internecie. Zebrane zostaną także wspomnienia mieszkańców, poprzedzone warsztatami z historii mówionej i storytellingu),

- TERAŹNIEJSZOŚCI (zostanie przeprowadzona dokumentacja fotograficzna obecnego stanu miejsc uwiecznionych na zebranych zdjęciach archiwalnych, zostanie także przygotowana wystawa i film krótkometrażowy),

- PRZYSZŁOŚCI (ludzie z różnych środowisk: planiści, architekci, działacze społeczni, mieszkańcy, seniorzy, młodzież, zostaną zaproszeni do rozmowy o stanie miasta, prezentować pomysły na jego poprawę, szukać partnerów i wskazywać tematy na których należałoby się skupić. Efekty pracy zostaną opublikowane i przesłane do lokalnych władz, rady dzielnicy i instytucji partnerskich).

Projekt ma się stać wstępem do kolejnych działań, budującym i pogłębiającym relacje sąsiedzkie. 

Więcej informacji o Krośnieńskim Archiwum Społecznym - na jego profilu na Facebooku.