Powstaje izba poświęcona Mazurom, ich historii i kulturze

Powstaje izba poświęcona Mazurom, ich historii i kulturze

herb Starych Juch

W Starych Juchach (pow. ełcki) przy parafii ewangelicko-metodystycznej powstaje Mazurska Izba Pamięci. Otwarcie izby planowane jest na wiosnę 2019.

Wśród materiałów, którymi już dysponuje parafia, znajdują się nagrane wspomnienia Mazurów, którzy zamieszkiwali tereny północno-wschodniej Polski. 

Więcej informacji na stronie dzieje.pl