Powstała międzynarodowa sieć Digital History Network

Powstała międzynarodowa sieć Digital History Network

Sieć skupia organizacje zajmujące się historią w świecie cyfrowym. Polecamy ją Waszej uwadze!

​Jest adresowana do Polaków oraz naszych sąsiadów - należą do niej również organizacje z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec i Czech, które otwarte są na wielość perspektyw w spojrzeniu na historię.  

Informacje na platformie internetowej Digital History Network zamieszczane są w językach angielskim i rosyjskim. Do platformy można przystąpić samodzielnie, dodając opis swojej organizacji (po angielsku i ew. rosyjsku). Po zaakceptowaniu wpisu przez administratora, można samodzielnie umieszczać na platformie opisy swoich projektów

Platforma jest źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów, historyków, nauczycieli, dziennikarzy, projektantów działających w obszarze nowych mediów, czy - oczywiście - archiwistów społecznych. To szansa na międzynarodową promocję Waszych działań i na nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami z innych krajów.

Z polskiej strony do Digital History Network jako pierwsza przystąpiła Fundacja Ośrodka KARTA, m.in. promując na platformie swój projekt "Uczyć się z historii" (w wersji angielskiej: "Learning from history"). Wraz z innymi członkami tej sieci we wrześniu tego roku KARTA będzie organizować w białoruskim Mińsku hackathon związany z wieloperspektywicznym badaniem historii, a w październiku w Gdańsku - międzynarodowe seminarium edukacyjne.