Portret zbiorowy miejscowości Mordy – 1912–1944

Portret zbiorowy miejscowości Mordy – 1912–1944

Ośrodek KARTA przygotował bezpłatną broszurę do pobrania w pdf.

Broszura jest próbą odtworzenia historii miasta Mordy i jego mieszkańców. Autorzy przeprowadzili liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie, Lublinie i w archiwach zagranicznych dostępnych online. Dokumenty archiwalne wzbogacili o materiały prasowe, wspomnienia, korespondencję, a także podpisy mieszkańców Mordów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” zebrane w 1926 roku. Ważne źródło stanowiły materiały udostępnione przez dzieci, wnuki i prawnuki Henryka Przewłockiego - ostatniego właściciela majątku i pałacu w Mordach w latach 1912–1944. Broszura pokazuje m.in. relacje dworu z miasteczkiem w latach pokoju i wojny.

Twórcy broszury mają nadzieję, że zachęci ona czytelników do odkrywania i dokumentowania historii własnych miejscowości i pokaże im, w jaki sposób mogą robić to sami.

Publikację można pobrać bezpłatnie z internetowej księgarni Ośrodka KARTA.