Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji

Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji

"Bardzo się cieszę na współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji. Centrum Archiwistyki Społecznej pomoże w utrwaleniu dorobku jednego z najważniejszych archiwów społecznych w Polsce. W takich momentach czujemy sens naszych działań" – powiedziała Katarzyna Ziętal, p.o. dyrektor CAS po podpisaniu umowy o współpracy.
dr hab. Mirosław Supruniuk, (prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórca Archiwum Emigracji) i Katrzynna Ziętal (p.o. dyrektor CAS)
Fot. Tomasz Kubaczyk

 

12 sierpnia 2020 r. gościliśmy dr. hab. Mirosława Supruniuka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórcę Archiwum Emigracji. Celem spotkania było podpisanie umowy
o współpracy, dzięki której Towarzystwo zyska wsparcie w trwałym zachowaniu swojego zasobu - największego w Polsce zbioru dotyczącego kultury polskiej emigracji w XX w. W ramach współpracy na portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), prowadzonym przez CAS, zostaną opublikowane informacje o zbiorach Archiwum Emigracji.

W Archiwum Emigracji znajdują się zbiory pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi teatru
i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa polskiego XX wieku, m.in.: Stefanii Kossowskiej, Ireny Krzywickiej, Jerzego R. Krzyżanowskiego, Felicjana Sławoja Składkowskiego, Leopolda Tyrmanda, Tadeusza Wittlina, Władysława Żeleńskiego, Marka Żuławskiego.

Archiwum Emigracji powstało w 1995 r., społecznymi siłami, dzięki determinacji Mirosława Supruniuka. Z pomocą wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa, przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia, pozyskał on ponad 450 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego "polskiego" świata. Archiwum Emigracji jest najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku.

Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji jest dla nas szczególnym wydarzeniem. To ważny krok dla całej dziedziny archiwistyki społecznej. Rozpoczynamy proces budowania sieci współpracy z organizacjami z całej Polski, aby zabezpieczyć i szeroko udostępnić zbiory archiwów społecznych. Jest to zaproszenie dla całego środowiska, które chcemy wspierać w codziennej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Więcej informacji na o zasobach Archiwum Emigracji na stronie: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Onas.htm