Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie!

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie!

Jako interesariusz zewnętrzny, będziemy wspierać nauczanie o archiwistyce społecznej.

Dzięki zawartemu porozumieniu studenci Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będą mogli więcej dowiedzieć się o archiwistyce społecznej i związanymi z nią zagadnieniami z obszarów historii, edukacji, czy animacji lokalnej.

 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

Uniwersytet Pedagogiczny:

- dr hab. prof. UP Michał Rogoż – Prorektor ds. nauki,

- dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki,

- dr Dorota Drzewiecka – Zastępca Dyrektora.

Centrum Archiwistyki Społecznej:

- p.o. Dyrektor Katarzyna Ziętal,

- Zastępczyni Dyrektora Joanna Łuba.

Spotkanie poprowadzili:

- Adriana Kapała (Centrum Archiwistyki Społecznej),

- dr Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny), którzy są odpowiedzialni za realizację planu współpracy.