Podcast „Listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów Ośrodka KARTA”

Podcast „Listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów Ośrodka KARTA”

Kolejne odcinki - dostępne bezpłatnie - publikowane są regularnie przez cały październik.

Cykl nagrań oparty jest na bogatych archiwach i licznych publikacjach Ośrodka KARTA. Każdy odcinek pozwala prześledzić wyjątkowy los nadawców listów i poznać historię XX wieku z osobistej perspektywy – listom świadków historii, czytanym przez znakomitych aktorów (m.in. Maję Komorowską, Ewę Wójciak, Sławomira Hollanda), towarzyszą komentarze redaktorów „Karty”.

W najnowszym, opublikowanym dziś odcinku podcastu, Urszula Kosik czyta listy pisane przez Halinę Cieszkowską, która w 1938 roku zdała maturę i planowała studia w Warszawie. Wybuch wojny pokrzyżował te plany, zamiast studiować – przystąpiła do konspiracji jako kolporterka i łączniczka. Poznała wówczas Kazika, swoją pierwszą miłość, który w 1943 roku został osadzony na Pawiaku, skąd trafił do obozu w Oświęcimiu, następnie w Mauthausen Gusen. To właśnie on był adresatem tych nigdy niewysłanych listów… Czy Kazik przeżył, czy po wojnie próbowali się spotkać, czy ich historia miała szczęśliwe zakończenie? 

Kilkunastominutowe odcinki są dostępne do odsłuchania na stronie księgarni Ośrodka KARTA i na jego profilu Facebook, a także na największych platformach streamingowych.