Petycja w sprawie konkursu “Wspieranie działań archiwalnych”

Petycja w sprawie konkursu “Wspieranie działań archiwalnych”

W dn. 18 marca 2019 przedstawiciele Ośrodka KARTA w imieniu sieci archiwów społecznych złożyli na ręce Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pawła Pietrzyka petycję w sprawie ułatwień w konkursie dotacyjnym “Wspieranie działań archiwalnych”.

Petycję podpisało 34 sygnatariuszy z organizacji pozarządowych: https://archiwa.org/petycja

Lista postulatów, które znalazły się w petycji została wypracowana na spotkaniu 20 archiwów społecznych, które odbyło się 27.10.2018 roku w Warszawie z inicjatywy Ośrodka KARTA. Następnie została udostępniona wszystkim członkom sieci archiwów społecznych. 

W dn. 5.08.2019 otrzymaliśmy odpowiedź od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - do wglądu tutaj.

Załączniki: