Otrzymaliśmy dotację na rozwój i popularyzację OSA

Otrzymaliśmy dotację na rozwój i popularyzację OSA

Ośrodek KARTA otrzymał dotację Narodowego Instytutu Dziedzictwa na realizację II etapu projektu pt. "Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa"

Projekt dotyczy rozwoju i popularyzacji systemu OSA - www.osa.archiwa.org. Do OSA zostaną włączone zbiory 5 archiwów społecznych:

  • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna,
  • Muzyka Odnaleziona,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu,
  • Fundacja im. Zofii Rydet,
  • Klub Nowodworski. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego

- łącznie 3000 dokumentów. Przygotujemy również kampanię edukacyjną na temat opracowania zbiorów i systemu OSA (powstanie m.in. film o OSA) oraz zorganizujemy spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto ulepszony zostanie portal osa.archiwa.org (3 nowe funkcjonalności).

 

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa