Otrzymaliśmy dofinansowanie na wsparcie AS-ów!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na wsparcie AS-ów!

KARTA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora" w latach 2018-2019. Jest on kontynuacją naszych działań realizowanych od 2012 roku polegających na wspieraniu oddolnego ruchu dokumentowania historii. 

Oto działania, które zrealizujemy:

  • będziemy informować o działaniach AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org,
  • stworzymy bibliografię naukową archiwistyki społecznej,
  • przeszkolimy internetowo 50 przedstawicieli NGO,
  • wspólnie z archiwistami społecznymi wypracujemy postulaty dalszego rozwoju dziedziny,
  • uatrakcyjnimy portal Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA),
  • nowe organizacje dołączą do OSA: systemu informacji o zbiorach AS-ów,
  • zorganizujemy III Kongres Archiwów Społecznych.
     

Archiwiści społeczni, śledźcie nasze działania na archiwa.org i facebooku!


logo FIO

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.