Opracowanie zbiorów z historii Podkowy Leśnej

Opracowanie zbiorów z historii Podkowy Leśnej

logo Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna od lat porządkowuje i opracowuje dokumenty dotyczące historii miasta i jego mieszkańców. 

Są wśród nich materiały dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX wieku. Zgromadzona dokumentacja dotyczy również istnienia Towarzystwa, najstarszą część zbiorów stanowi zespół „Archiwum TPMOPL do 1939 r.”.

Działania od 3 lat Towarzystwo realizuje dzięki dotacjom NDAP w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych”. 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych