Opracowanie materiałów archiwalnych w archiwum społecznym

Opracowanie materiałów archiwalnych w archiwum społecznym

okładka podręcznika Archiwistyka Społeczna

Opracowanie zbiorów to podstawowa czynność każdego archiwum społecznego. Jak robić to w sposób profesjonalny?

Od lipca do października 2019 będziemy prezentować krótkie informacje na temat tego, jak opracowywać i opisywać zbiory w archiwach społecznych. Na jesieni uruchomimy kurs e-learningowy na ten temat.

A już dziś zachęcamy do lektury podręcznika "Archiwistyka społeczna", którego wersję elektroniczną można przeczytać na stronie archiwa.org w zakładce "WIEDZA". Polecamy lekturę rozdziałów: Opracowanie dokumentacji aktowej, zbiorów fotograficznych czy materiałów audiowizualnych.