Opis wielopoziomowy w Otwartym Systemie Archiwizacji

Opis wielopoziomowy w Otwartym Systemie Archiwizacji

W OSA stosuje się - zgodnie z Międzynarodowym Standardem Opisu Archiwalnego (ISAD(G)) - opis wielopoziomowy. Oznacza to, że należy przedstawić hierarchiczną strukturę opracowywanego zasobu.

Informacje należy podawać kolejno wg hierarchii poziomów opisu, zaczynając od najstarszego (zespół/zbiór), następnie wprowadzać opis serii/podserii (jeśli taki nadano porządek), jednostki archiwalne (jest to obligatoryjny poziom opisu) - a skończyć należy na dokumetach - (najbardziej szczegółowy poziom opisu w OSA).

Reguły opisu wielopoziomowego zostały oprawane w: "ISAD (G). Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego", Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2005.