Opis instytucji z zasobem archiwalnym w systemie OSA

Opis instytucji z zasobem archiwalnym w systemie OSA

Użytkownicy Otwartego Systemu Archiwizacji, po rozpoczęciu prac, rozpoczynają od opisu instytucji z zasobem archiwalnym.

Dla osób, które przeszukują zbiory w OSA, niezwykle ważna jest wiedza na temat, gdzie zbiory archiwalne w formie tradycyjnej (dokumenty, fotografie, nagrania audio lub wideo) są przechowywane i zabezpieczane. Im więcej informacji na temat instytucji i dostępu do materiałów zostanie opublikowane, tym łatwiejsze będzie dotarcie do oryginałów. Ważne są nie tylko dane kontaktowe (adres instytucji), ale również możliwość korzystania z usług, możliwość kwerend, sposób i godziny udostępniania. Udostępnianie zasobu jest jednym z ważnejszych zadań archiwum społecznego.  

Szczegółowe informacje o tym, jak należy opisać instytucję przechowującą materiały archiwalne opracowane są w: "ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017".