Opis archiwalny według standardu ISAD (G)

Opis archiwalny według standardu ISAD (G)

logo OSA

Według standardów Międzynarodowej Rady Archiwów, na których oparta jest OSA (www.osa.achiwa.org) przy opisywaniu materiałów archiwalnych powinniśmy iść "od ogółu do szczegółu". 

Rozpocząć opis archiwalny należy od opisu zespołu, następnie przejść do opisu jednostki archiwalnej, a kolejno dokumentu. Czasami - w przypadku zbiorów o większej liczbie dokumentów - można wprowadzić podział na serie.