Odkrycie dokumentów dotyczących historii Wieliczki i jej mieszkańców

Odkrycie dokumentów dotyczących historii Wieliczki i jej mieszkańców

grafika herb Wieliczki

Na poddaszu magistratu w Wieliczce, gdzie mieści się siedziba lokalnych władz, odkryto archiwalia z XIX/XX wieku. 

“W dokumentach widać ogromną aktywność społeczną mieszkańców Wieliczki, którzy są zrzeszeni w licznych organizacjach, np. w Kółku Młodzieży Akademickiej, "Sokole", Towarzystwie Śpiewaczym "Lutnia", stowarzyszeniu kolejarzy z Wieliczki. Organizacje te przygotowywały liczne wydarzenia kulturalno-społeczne, wysyłały pisma do magistratu z prośbą o wsparcie, udostępnienie Parku Mickiewicza czy sali Magistrat. Znalezione też zostały książeczki opatrzone pieczątką "Bibljoteka Związku Legionistów Polskich w Wieliczce.

Ciekawe są też pisma mieszkańców do wielickiego magistratu, gdyż pokazują codzienne życie w Wieliczce” - pisze Anna Pasek PAP) dla portalu dzieje.pl