Ośrodek KARTA zaprasza na szkolenia dla archiwów społecznych!

Ośrodek KARTA zaprasza na szkolenia dla archiwów społecznych!

plakat webinaria z OSA

Ośrodek KARTA zaprasza osoby prowadzące lub chcące założyć archiwum społeczne na bezpłatne szkolenia internetowe, które pomogą sprofesjonalizować działania oraz natchną nowymi pomysłami na rozwój archiwum.

  Jeśli:

  • posiadasz zbiory archiwalne: historyczne fotografie dotyczące miasta lub wsi, wspomnienia mieszkańców, nagrane relacje, zbiór pocztówek z XIX i XX wieku, dokumentację jakiegoś wydarzenia historycznego itd.;
  • chcesz zarchiwizować temat historyczny, np. historię swojego stowarzyszenia, historię działań obywatelskich, historię grupy zawodowej, artystycznej, danej osoby itd.;
  • nie wiesz jak zbiory uporządkować, opisać, udostępnić zgodnie ze standardami;
  • otrzymałeś/aś dotację na opracowanie zbiorów archiwalnych, ale nie masz wiedzy ani narzędzi, aby to zrobić;
  • chcesz zyskać darmowe narzędzie do opisywania zasobu, które zostało stworzone dla osób bez wiedzy archiwistycznej;
  • chcesz wiedzieć jak pracować z wolontariuszami oraz jakie są nowoczesne narzędzia do animowania społeczności lokalnej wokół działań archiwalnych

  zapraszamy na szkolenia.

  Organizujemy 2 typy szkoleń - pierwsze, skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, drugie - do wszystkich (przedstawicieli bibliotek, domów kultury, grup nieformalnych, wolontariuszy pracujących w archiwach).

  Uczestnicy obu typów szkoleń, otrzymają dostęp do konta w Otwartym Systemie Archiwizacji i będą mogli profesjonalnie opisać zasób swojego archiwum.

   

  ZOBACZ INFORMACJE O SZKOLENIACH I APLIKUJ:

  Internetowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

  Internetowe szkolenie dla osób prywatnych, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, domów kultury, organizacji samorządu terytorialnego, instytucji kultury, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem archiwum społecznego:

  Zgłoszenia na oba szkolenia przyjmujemy do 23 września 2018.