Nowe zbiory w Otwartym Systemie Archiwizacji

Nowe zbiory w Otwartym Systemie Archiwizacji

W wyniku dwóch zrealizowanych w tym roku projektów zaimportowaliśmy do systemu OSA zbiory 8 bibliotek CATL oraz 2 organizacji pozarządowych (razem 10031 dokumentów).

Pomoże to w wypracowaniu modelu importu danych do OSA z różnych źródeł (własne bazy danych organizacji). OSA ma szansę stać się docelowym systemem informacji o zbiorach AS-ów z całej Polski. W systemie zbiory opracowuje obecnie 39 podmiotów (stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, osoby prywatne).

Do OSA dołączyły następujące instytucje:

Dane w OSA zaimportowano w wyniku dwóch projektów:

"Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa". Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

"Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej: regionalne centra kultury”. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018.