Nowe materiały w Mediatece CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu!

Nowe materiały w Mediatece CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu!

Historia i doświadczenia są najcenniejszymi darami jakie możemy ofiarować kolejnym pokoleniom. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie wspomnień najstarszych mieszkańców.

Dzięki nim możemy dowiedzieć się jak wyglądało życie naszych przodków, ich codzienne troski i radości, wreszcie - jak polityczne wydarzenia wpływały na los mieszkańców naszej okolicy, na ich życie.

Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej Białegostoku i regionu od 2010 roku zajmuje się zapisywaniem wspomnień oraz digitalizacją fotografii i dokumentów Białostoczan. W latach 2018-2019 w ramach projektu „e-Mediateka CLZ vol.2” opracowanych i udostępnionych zostało kolejnych 50 relacji świadków historii oraz 3000 fotografii i dokumentów dokumentujących historię XX w.

Zasoby Mediateki można znaleźć na stronach:

W ramach projektu odbył się także cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem zasobów archiwum Mediateki CLZ. Uczestnicy poznawali historię Białegostoku przez pryzmat wspomnień jego mieszkańców i ich domowych archiwów. W bezpłatnych zajęciach wzięło udział ok. 800 uczniów.

Partnerzy projektu: Fundacja Ośrodka Karta, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Patroni medialni: Kurier Poranny, Bialystokonline.pl, Radio Złote Przeboje, Histmag.org
Projekt „e-Mediateka CLZ vol. 2“ jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”.