List otwarty w sprawie mniej restrykcyjnego prawa autorskiego

List otwarty w sprawie mniej restrykcyjnego prawa autorskiego

Instytucje kultury walczą o wprowadzenie wyjątków w prawie autorskim dla bibliotek, archiwów, instytucji badawczych. Chodzi o zlikwidowanie barier prawno-autorskich w zabezpieczaniu i udostępnianiu zbiorów w przestrzeni internetowej, przede wszystkim o poszerzenie tzw. dozwolonego użytku w pracy instytucji kultury.

Treść listu w języku angielskim znajduje się tutaj. Więcej informacji w serwisie EBIB.

Zagadnienia związane z restrykcjami prawno-autorskimi w pracy archiwum znajdą Państwo w podręczniku "Archiwistyka społeczna", w artykule "Udostępnianie materiałów archiwalnych".