Konkurs "Wspieranie działań muzealnych"

Konkurs "Wspieranie działań muzealnych"

logo Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną.

„W programie przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym".

Termin składania wniosków: 29 marca 2019

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.