Konkurs "Wspieranie działań archiwalnych 2019"

Konkurs "Wspieranie działań archiwalnych 2019"

logo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ogłosiła konkurs na działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Termin składania ofert: 28 marca 2019, godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.