Konkurs "Wspólnie dla dziedzictwa 2019"

Konkurs "Wspólnie dla dziedzictwa 2019"

logo konkursu Wspólnie dla dziedzictwa

Do 30 kwietnia 2019 roku można składać wnioski w konkursie "Wspólnie dla dziedzictwa 2019", ogłoszonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 

Celem programu jest "wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego, a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim".

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.