Konkurs. Nieodpłatny wynajem powierzchni biurowej dla NGO w Gdańsku

Konkurs. Nieodpłatny wynajem powierzchni biurowej dla NGO w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności ogłosiło otwarty konkurs dla fundacji i stowarzyszeń, realizujących projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne. Wybranym organizacjom zostanie udostępniona nieodpłatnie powierzchnia biurowa w budynku ECS przy ulicy Doki 1 w Gdańsku.

Organizacje chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny mieć pomysł na współpracę z ECS oraz prowadzić działalność w zgodzie z celami statutowymi ECS, którymi są:

  • „upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach,
  • inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym, 
  • dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa  człowieka, z tymi, którzy są ich pozbawieni, 
  • czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego”.
     

Oferty można składać do 30 maja 2014.

Więcej informacji o konkursie na stronie Europejskiego Centrum Solidarności