Konkurs na działania nastawione na zachowanie pamięci i pogłębianie wiedzy historycznej

Konkurs na działania nastawione na zachowanie pamięci i pogłębianie wiedzy historycznej

Wśród działań objętych konkursem jest m.in. organizacja wystaw o tematyce dotyczącej historii narodu polskiego w latach wojny i okresie powojennym oraz inne projekty dokumentacyjne.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi nabór w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadania objęte konkursem:
 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
 
Wnioski należy składać do 4 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatora.