Konkurs grantowy. Szansa na współpracę NGO z biblioteką

Konkurs grantowy. Szansa na współpracę NGO z biblioteką

Ministerstwo Kultury ogłosiło konkurs na projekty realizowane przez organizację pozarządową wraz z 1 biblioteką (współorganizatorem zadania) z miejscowości do 20.000 mieszkańców. Anons konkursu znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Według regulaminu konkursu projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny m.in. wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je - w możliwie szerokim kontekście - w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach dotacji?

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania 
 • Prawa autorskie
 • Najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
 • Projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii
 • Transport osób i rzeczy
 • Noclegi osób biorących udział w realizacji zadania
 • Wydawnictwa drukowane i elektroniczne
 • Promocja
 • Dokumentacja zadania (fotograficzna, filmowa itp.)
 • Zakup materiałów
 • Ochrona osób i mienia
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Obsługa techniczna
 • Catering (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Koszty pracy wolontariuszy

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Polecamy artykuł umieszczony na portalu www.ngo.pl pt. "Partner w bibliotece. Umowa o współpracy upoważnia do wniosku o dotację".