Konkurs grantowy "Moja Mała Ojczyzna"

Konkurs grantowy "Moja Mała Ojczyzna"

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, na projekty realizowane od stycznia do sierpnia 2021 roku.

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. 

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). W 4. edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 30 000 zł brutto.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Wnioski należy składać do 31.07.2020 r. do godz. 13:00. Wyniki zostaną podane 01.10.2020 do godz. 18.00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę programu "Moja Mała Ojczyzna".