Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”

logo Fundacji BGK

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego w Warszawie organizuje trzecią edycję konkursu grantowego. 

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Konkurs kierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych oraz domów kultury. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2019. Więcej informacji na stronie Fundacji BGK.