Konkurs filmowy dla amatorów i profesjonalistów „ZABYTKOMANIA”

Konkurs filmowy dla amatorów i profesjonalistów „ZABYTKOMANIA”

Tegoroczna edycja konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęcona jest lokalnej historii i dziedzictwu - materialnemu i niematerialnemu.

Koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Prace zgłoszone do konkursu powinny więc dotyczyć dziedzictwa w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały i kultywowały dziedzictwo.

Uczestnicy konkursu mogą startować w trzech kategoriach: młodzież między 13. a 18. rokiem życia, dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów oraz dorośli profesjonaliści w dziedzinie filmowej.  

Do konkursu można się zgłaszać do 30 października 2020 r. – do tego dnia należy założyć konto użytkownika na udostępnionym przez Organizatora portalu konkursowym i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji i zapisy.