Konkurs dotacyjny “Wspólnie dla dziedzictwa”

Konkurs dotacyjny “Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do tegorocznej edycji programu adresowanego do fundacji i stowarzyszeń.

Program służy dofinansowaniu projektów, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem - skierowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych.

Wnioski można składać do 9 lipca do godz. 15:00 za pośrednictwem platformy Witkac. Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Szczegóły na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.