Jakie zbiory można wprowadzać do OSA?

Jakie zbiory można wprowadzać do OSA?

Fot. Michał Radwański

Otwarty System Archiwizacji służy do opisu zbiorów archiwalnych - mogą to być materiały typu fotografie, dokumenty, nagrania audio, nagrania wideo, wspomnienia, ulotki, pocztówki, korespondencja.

Najczęstsze typy zespołów/zbiorów, które są opracowywane w archiwach społecznych to spuścizny, kolekcje rodzinne, zbiory fotograficzne, dokumentacja stowarzyszeń, zbiory kolekcjonerskie.

Zapraszamy do dołączenia do systemu OSA: osa.archiwa.org.