Jak rozpoznać miejsce i datę na historycznej fotografii?

Jak rozpoznać miejsce i datę na historycznej fotografii?

rewers fotografii z atelier Rembrandt we Lwowie

Kolejna polecana przez nas strona to Leksykon Fotografów (http://www.fotorevers.eu), który umożliwia rozpoznanie daty i miejsca na dawnych fotografiach. 

Gdy mamy pieczątkę atelier na nierozpoznanym przez nas zdjęciu, możemy w Leksykonie wyszukać, gdzie działał zakład fotograficzny i w jakich latach, co pomoże nam w określeniu datacji i miejsca wykonania zdjęcia. Sprawdźmy to na załączonym obok przykładzie - wpisując nazwę atelier widoczną na rewersie fotografii możemy sprawdzić przedziały czasowe w jakim dane atelier działało.

Przed 1914, Lwów, zabór austriacki. Rewers odbitki fotograficznej wykonanej w atelier fotograficznym "Rembrandt" we Lwowie.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Krystyna Angielska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie". 

http://foto.karta.org.pl