Jak przygotować się do spotkania z ofiarodawcą zbiorów?

Jak przygotować się do spotkania z ofiarodawcą zbiorów?

dyplom Dnia Darczyńcy Pamięci

Czy można przygotować się do spotkania z osobą, osobami, które przekazują swoje zbiory do archiwum społecznego? Udzielamy kilku wskazówek.

- wypytać o szczegóły, co chce przekazać; czy przekazać, czy udostępnić do skanowania?
- poprosić o zebranie informacji o materiałach, które przekazuje;
- przygotować umowę / protokół przekazania;
- zarezerwować sobie więcej czasu.

Ważne jest również podziękowanie ofiarodawcom za przekazane zbiory. 5 lat temu Ośrodek KARTA po raz pierwszy zorganizował Dzień Darczyńcy Pamięci, by wyrazić wdzięczność ofiarodawcom (w tym roku odbyła się już V edycja DDP). W 2015 roku DDP zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach.

Fot. Warszawa, 6 października 2014. Dzień Darczyńcy Pamięci zorganizowany przez Ośrodek KARTA w Domu Spotkań z Historią. Fot. K. Ziętal/Ośrodek KARTA