Inwentarz archiwalny w OSA

Inwentarz archiwalny w OSA

logo OSA

Czy tworzycie pomoce archiwalne pozwalające na rozeznanie się w Waszym zasobie? Przewodnik, katalog a może inwentarz? 

W Otwartym Systemie Archiwizacji inwentarz archiwalny zespołu można wygenerować automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.