Informacje o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA na portalu OSA (osa.archiwa.org)

Informacje o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA na portalu OSA (osa.archiwa.org)

Fot. karty katalogowe

W latach 2018-2019 Ośrodek KARTA zrealizował projekt: "Indywidualne zapisy historii – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”.

W ramach zadania na portalu osa.archiwa.org zostały udostępnione informacje o kolekcjach dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych ze zbiorów KARTY. Dzięki temu online można zapoznać się z opisami  inwentarzowymi m.in. wspomnień dotyczących represji sowieckich podczas II wojny światowej, dokumentów ukazujących różne formy działalności opozycyjnej w okresie PRL,  spuścizn fotografów, m.in. wybitnej fotoreporterki Ireny Jarosińskiej, relacji świadków historii m.in. z pobytu w obozach nazistowskich podczas II wojny światowej.
Zachęcamy do przeszukiwania zbiorów Ośrodka KARTA na portalu osa.archiwa.org.
 
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.