Historia społeczności Białegostoku dostępna online

Historia społeczności Białegostoku dostępna online

Białostocki Ośrodek Kultury w ramach e-Mediateki udostępnia wspomnienia, dokumenty, relacje, fotografie dotyczące historii Białegostoku i jego społeczności.

Ośrodek KARTA ma przyjemność uczestniczyć w tym procesie.

"Znajdziemy tu nie tylko wspomnienia o Białymstoku lat międzywojennych, ale też opowieści o dokonaniach białostockich lotników w okresie PRL-u, poznamy sekrety życia dzielnicy Bojary i wiele innych historii skrywanych w pamięci białostoczan. Dzięki Mediatece CLZ można też poznać takie mikrospołeczności, jak modelarze, żeglarze, czy członkowie drużyny futbolu amerykańskiego." - piszą twórcy Mediateki. 

W 2019 działania te będą kontynuowane. Do końca 2019 roku zostanie opracowanych i udostępnionych co najmniej 50 kolejnych relacji oraz 3 tysiące zdigitalizowanych archiwaliów. Ponadto przygotowane zostaną nowe materiały edukacyjne, m.in. o tym, jak nagrywać wspomnienia świadków historii.

Ośrodek KARTA jest partnerem w projekcie. Materiały dotyczące historii Białegostoku, oprócz e-Mediateki, są także udostępniane w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 .