Dotacja dla Ośrodka KARTA z programu Kultura Cyfrowa 2017

Dotacja dla Ośrodka KARTA z programu Kultura Cyfrowa 2017

Miło nam poinformować, że projekt „Otwarty System Archiwizacji - centrum udostępniania wirtualnych zbiorów archiwów społecznych” uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN z programu Kultura cyfrowa 2017!

Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej do agregacji i prezentacji zbiorów archiwów społecznych. Archiwalia oraz informacje o nich zostaną zaprezentowane w nowoczesnym, ogólnodostępnym i łatwym w obsłudze portalu Otwarty System Archiwizacji. Jego główną funkcjonalnością będzie prezentowanie różnych typów źródeł (tekstowych, wizualnych, audiowizualnych) oraz agregowanie informacji o miejscu ich przechowywania.

Budowa portalu OSA na bazie programu OSA, z którego korzysta już około 60 instytucji i organizacji, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko samych archiwów społecznych, ale przede wszystkim osób zainteresowanych skorzystaniem z ich zbiorów. Jako pierwsze zostaną udostępnione unikatowe zbiory 8 organizacji oraz najstarsza część zbiorów Ośrodka KARTA Archiwum Wschodnie.