Digitalizacja zbiorów audiowizualnych - opowieści Kresowian

Digitalizacja zbiorów audiowizualnych - opowieści Kresowian

logo Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach przeprowadziło wywiady z kilkunastoma Kresowianami - byłymi mieszkańcami Lwowa, Stanisławowa, Drohobycza, Stryja - którzy po wojnie osiedlili się w Gliwicach.

Projekt został zrealizowany wspólnie z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Projekt zrealizowano metodą oral history - historii mówionej. Przy okazji nagrywania świadków historii, udało się zgromadzić wiele pamiątek rodzinnych, w tym dokumentów. Zdigitalizowane zbiory zostaną zarchiwizowane.

Więcej informacji na stronie portalu dzieje.pl i Muzeum w Gliwicach.