Co może pomóc w identyfikacji zdjęć archiwalnych?

Co może pomóc w identyfikacji zdjęć archiwalnych?

Fot. Edward Grochowicz

Bardzo często brakuje wielu informacji, żeby dokładnie opisać fotografie. Jak same zdjęcia mogą pomóc w ich dokładnym opisaniu?

Należy zwrócić uwagę na wszelkie detale, takie jak: architektura, wszystkie napisy na: szyldach, transparentach, tablicach drogowych, w tym język, w jakim zostały sporządzone; oznakowanie np. środków transportu, ubiór, w tym umundurowanie widocznych na zdjęciu osób, wygląd pojazdów itd. 

Te i inne detale najczęściej pomagają w identyfikacji fotografii archiwalnych.

Na zdjęciu obok: 20.07.1961, Warszawa. Wizyta w Polsce radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina. Tłum ludzi zgromadzonych na płycie lotniska wita gościa. Napis na jednym z transparentów głosi: "Zamiast wyścigu zbrojeń - wyścig ku gwiazdom". Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA.