Badania otwartości w sektorze GLAM

Badania otwartości w sektorze GLAM

Do wybranych polskich archiwów oraz innych instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) rozesłane zostały ankiety i zaproszenie do udziału w projekcie badawczym poświęconym kompetencjom instytucji kultury w zakresie wdrażania otwartości. Projekt realizowany jest przez Centrum Cyfrowe Projekt:Polska [!cut]przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz we współpracy z Bern University of Applied Science w Szwajcarii. 

Jak piszą organizatorzy: Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowi próbę rozeznania w najważniejszych wyzwaniach i barierach, jakie instytucje GLAM napotykają w procesie wdrażania otwartości. Ma on posłużyć za podstawę do stworzenia rekomendacji wskazujących na te obszary działalności instytucji, które należy wesprzeć, dostarczając pracownikom sektora GLAM wiedzy i narzędzi do rozwiązania praktycznych problemów, z którymi stykają się w procesie wdrażania otwartego modelu udostępniania zasobów.

Instytucje, które nie otrzymały zaproszenia do wypełnienia ankiety, a chciałyby wziąć udział w badaniu, proszone są o kontakt z koordynatorką projektu – Dorotą Kawęcką (dkawecka@centrumcyfrowe.pl). Gorąco zachęcamy archiwa społeczne do udziału w badaniu!

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Centrum Cyfrowego.