„Kultura w sieci” - rusza nowy program dotacyjny MKiDN

„Kultura w sieci” - rusza nowy program dotacyjny MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił nowy program wsparcia dla artystów, twórców, instytucji, które nie mogą realizować swojej twórczości w dotychczasowej formie.

„Kultura w sieci” to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia

Program składa się z dwóch elementów:

  • program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - kierowany do osób fizycznych, tworców i artystów,
  • program dotacyjny, zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury - kierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji narodowych, instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez MKiDN, szkół i uczelni artystycznych).

Więcej informacji oraz kwestionariusze dla ubiegających się o środki na stronie www.gov.pl

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.