Żegnamy Jacka Milera

Żegnamy Jacka Milera

Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela Jacka Milera – dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękujemy za wielką wrażliwość na sprawy dziedzictwa narodowego i ogromy wkład w rozwój archiwistyki społecznej.