Związek Sybiraków Południowej Afryki

Związek Sybiraków Południowej Afryki

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Związek Sybiraków został założony w grudniu 2006 roku w Johannesburgu. Jedną z inicjatorek utworzenia Związku była Barbara Kukulska. Do organizacji należą osoby deportowane w 1940 roku z Kresów Wschodnich, które po opuszczeniu ZSRR osiedliły się w Południowej Afryce. Obecnie Związek skupia około 300 osób, wśród których oprócz Sybiraków są również ich dzieci i wnuków. Oddziały Związku mieszczą się w Kapsztadzie i Durbanie. Celem Stowarzyszenia jest m.in. utrzymywanie więzi pomiędzy Sybirakami na płaszczyźnie kulturalno-edukacyjnej i towarzyskiej, pomoc osobom samotnym oraz kontakt ze związkami Sybiraków w Polsce i innych krajach.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Materiały dotyczące działalności Związku Sybiraków.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Stefan Szewczuk
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
Osoba kierująca: e-mail: 
sszewczuk@csir.co.za
Lokalizacja i adres: 

Built Environment, 0001 Pretoria, Republika Południowej Afryki

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.