Związek Sokołów Polskich w Ameryce

Związek Sokołów Polskich w Ameryce

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
fundacja
muzeum
biblioteka

Fundacja Dziedzictwa Związku Sokołów Polskich w Ameryce (Polish Falcons Heritage Foundation) jest organizacją non-profit powołaną do życia w 2014 roku i wywodzącą się ze Związku Sokołów Polskich w Ameryce - organizacji utworzonej na wzór XIX-wiecznych polskich towarzystw gimnastycznych.  Pierwsze gniazdo Związku na terenie Stanów Zjednoczonych założono w Chicago w 1887 roku z inicjatywy Feliksa L. Pietrowicza. W 1912 roku zdecydowano się przenieść siedzibę do Pittsburgh, dzięki czemu organizacja znalazła się pomiędzy dwoma największymi skupiskami Polonii amerykańskiej: Nowym Jorkiem a Chicago. Związek Sokołów Polskich wziął czynny udział w tworzeniu wojska polskiego. Przeszkolono około 25 000 polskich mężczyzn, którzy brali potem udział w walkach na terenie Francji podczas I wojny światowej, a później stali się podstawą "Błękitnej Armii" Józefa Hallera. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, organizacja skupiła się na poprawie warunków życia dawnych żołnierzy i polskich emigrantów. Powstało Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz rozpoczęło organizację zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych członków. Do zadań Fundacji należy promowanie tradycji, historii i kultury Polski oraz Polonii w Ameryce, działanie na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego i fizycznego młodzieży.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne można podzielić na dwie grupy: materiały organizacyjne Związku Sokołów w Ameryce oraz akta dotyczące historii Polonii w tym kraju. Do pierwszej należą: oficjalne raporty władz Związku od 1948 roku do dnia dzisiejszego, raporty z poszczególnych okręgów i raporty komisji, ustawy Związku Sokołów Polskich w Ameryce, regulaminy, przepisy władz centralnych i struktur terenowych okręgów i gniazd; statut Gniazd Sokolich, statut Funduszu Zapomogowego, statut Krzyża Sokolego dla członków Legii Honorowej, konstytucja Towarzystwa Bratniej Pomocy Sokół Polski. Natomiast do drugiej grupy należą: korespondencja z różnymi organizacjami polonijnymi i z osobami prywatnymi oraz akta i korespondencja dotycząca kontaktów z krajem; pamiętniki z narodowych zjazdów Sokołów Polskich w Ameryce, pamiętniki jubileuszowe poszczególnych Gniazd Sokolich; podręczniki dla młodzieży oraz wydawnictwa; dokumentacja redakcji "Sokoła Polskiego". Kolekcję fotografii z archiwum Związku Sokołów w Ameryce można oglądać w internecie, w wirtualnym muzeum na stronie: http://polishfalcons.tumblr.com/archive.

Stopień opracowania zbiorów: 

Częściowo opracowane są zbiory fotografii.

Stopień zdigitalizowania: 

Częściowo zdigitalizowane są zbiory fotografii. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Timothy L. Kuzma
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes związku
e-mail: 
millera@polishheritage.org
Telefon: 
001 844 203 99 17
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

381 Mansfield Avenue, PA 15220 Pittsburgh, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Muzeum, biblioteka oraz archiwum znajdują się w głównej siedzibie Związku, a ich zbiory udostępniane są w godzinach pracy oraz na stronie internetowej: http://polishfalcons.tumblr.com/archive.

Źródła: 

http://www.polishheritage.org/ [dostęp z dn. 28.06.2017] http://polishfalcons.tumblr.com/ [dostęp z dn. 28.06.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA